Tekstschrijving en bewerking

Ons bedrijf houdt zich bezig met het schrijven en verwerken van brieven,  brochures, verslagen, boekjes, handboeken en handleidingen, nieuwsbrieven, en andere documenten voor natuurlijke personen, verenigingen, bedrijven, regeringsinstellingen…

We zorgen ervoor dat uw boodschap  op de correcte en duidelijke manier geformuleerd wordt, voor een zo divers mogelijk publiek.   Onze doelstelling gaat verder dan het verstaanbaar maken van uw bericht : we stellen alles in het werk zodat uw bericht nooit onverstaanbaar zal klinken.

Taalexpertise

De taak van onze taalkundigen beperkt  zich niet tot het vertalen van teksten van taal A  naar taal B: zij stellen hun wetenschappelijke kennis en werkervaring ter beschikking van organisaties, overheidsinstellingen, bedrijven, en natuurlijke personen  die de ware betekenis van talen en woorden moeten begrijpen rekening houdend met de context, grammaticale structuren en zinspatronen, cultuur….  Hun bekwaamheden stellen hen in staat om talen te analyseren en zelfs de  meest ingewikkelde kenmerken  te bestuderen.

Tolkenplatform

Onze taalafdeling   biedt een platform dat  vertalers en tolken in meer dan vijtig talen in samenbrengt met  klanten uit meer dan hondert landen. Nnatturlijke personen, bedrijven, overheden, verenigingen en stichtingen mogen op onze deur kloppen als zij tolken/vertalers nodig hebben die aangesloten zijn bij ons platform. 

Tolken en vertalen

We werken met beëdigde tolken en vertalers die de volgende Europese en Afrikaanse talen beheersen: Swahili – Kinyarwanda – Kirundi – Nederlands – Frans – Engels. Via ons platform brengen wij tolken / vertalers van of naar meer dan vijftig talen in contact met klanten over de hele wereld. Zo kunnen tolken / vertalers opdrachten ontvangen van niet gouvernementele organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen,verenigingen, stichtingen, of natuurlijke personen.

Reis naar Afrika

We zijn bereid om u op maat gesneden oplossingen aan te bieden, afhankelijk van de reden waarom u wenst te reizen naar Afrika. Bent u geïnteresseerd in het Afrikaanse continent, maar zonder te weten welke landen u kunt bezoeken? Wij zullen u relevante informatie geven. U bent dan ook van harte welkom in ons bedrijf indien u wenst te reizen naar Afrika voor een van de volgende redenen:

Taalcursussen

Onze taaldiensten zijn uitgebreid tot cursussen Kinyarwanda, Kirundi en Swahili.  Iedereen die deze Oost Afrikaanse talen wenst te leren kan aanmelden op onze web site door het contactformulier in te vullen.