Translation/Interpretation

We werken met beëdigde tolken en vertalers die de volgende Europese en Afrikaanse talen beheersen: Swahili – Kinyarwanda – Kirundi – Nederlands – Frans – Engels. Via ons platform brengen wij tolken / vertalers van of naar meer dan vijftig talen in contact met klanten over de hele wereld. Zo kunnen tolken / vertalers opdrachten ontvangen van niet gouvernementele organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen,verenigingen, stichtingen, of natuurlijke personen.

Tolk - en vertaaldiensten

• Gerechtstolken
• Fluistertolken
• Simultaantolken
• Consecutief tolken
• Juridische vertalingen
• Technische vertalingen

Taalcombinatie: Swahili, Kinyarwanda / Kirundi, Nederlands,
Frans, Engels:

1)Tolken en/of vertalen van Europese naar Afrikaanse talen
en omgekeerd :

Kinyarwanda,Swahili,Kirundi ==== Nederlands, Frans, Engels

2) Tolken en/of vertalen van een Europese taal naar een
andere Europese taal

NEDELANDS ==== FRANS

FRANS ==== ENGELS

NEDERLANDS ==== ENGELS

Naargelang ons netwerk uitgebreid wordt zullen we tolken en vertalers in nog meer talen beschikbaar stellen.