Language expertise

De taak van onze taalkundigen beperkt  zich niet tot het vertalen van teksten van taal A  naar taal B: zij stellen hun wetenschappelijke kennis en werkervaring ter beschikking van organisaties, overheidsinstellingen, bedrijven, en natuurlijke personen  die de ware betekenis van talen en woorden moeten begrijpen rekening houdend met de context, grammaticale structuren en zinspatronen, cultuur….  Hun bekwaamheden stellen hen in staat om talen te analyseren en zelfs de  meest ingewikkelde kenmerken  te bestuderen.

Onze taalafdeling zal u helpen bij het verstaan van sommige paralinguistische aspecten, die soms gepaard gaan met de gesproken taal.

Onze ploeg bestaat uit taaldeskundigen die de werkelijke zin van termen en uitdrukkingen zullen uitleggen afhankelijk van politieke, geografische of historische omstandigheden.
Men zal een bijzondere aandacht vestigen op de Afrikaanse Grote Merenregio. In verband hiermee zullen onze taalconsulenten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de prestaties van onderzoekers, hulporganisaties, rechtbanken, bemiddelaars in conflicten etc. Hiertoe zullen onze taalwetenschappers zich buigen over taalgebruik in politieke contexten en tijdens oorlogen.

We voeren ook regelmatig onderzoek naar andere soorten taalgebruik, die nuttig kunnen zijn op het vlak van interculturele communicatie:
 Jeugdtaal
 Straattaal
 Studententaal
 Beleefd taalgebruik
 Informele taal
 Kerktaal
 Jargon
 Etc.
Het taalgebruik kan overigens ons inzicht verschaffen over de identiteit van de gebruiker: afkomst, sociaal statuut, opleidingsniveau, het behoren tot een bepaalde sociale groep…
Momenteel concentreren we op de volgende Afrikaanse talen: Kinyarwanda, Swahili, Kirundi. Binnenkort komen er nog meer talen bij, want ons netwerk blijft groeien.
U kunt hier klikken om onze artikelen omtrent taalonderzoek te lezen of om toegang te